Avril 2018
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
26 27 28 29 30
2
3
  Habilitation N1
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
4
  Habilitation N2
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
5
  Habilitation N2
  Habilitation N1
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
6
9
  Habilitation N1
  Recyclage B1, B2, BR
10
  Habilitation N2
  Hab Risque Biologique
  Recyclage B1, B2, BR
11
  Habilitation N2
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
12
  Recyclage Habilitation N1
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
13
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
16
  Habilitation N1
  Hab élec B0H0V
17
  Recyclage Habilitation N2
  Hab élec BS/BE/HO(V)
18
  Recyclage Habilitation N2
  Hab élec BS/BE/HO(V)
19
  Habilitation N1
  Recyclage B1, B2, BR
20
  Recyclage B1, B2, BR
23
  Habilitation N1
  Habilitation électrique Haute Tension
24
  Habilitation N2
  Hab élec B0H0V
25
  Habilitation N2
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
26
  Habilitation N1
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
27
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
30
1 2 3 4