Juin 2018
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
28 29 30 31
1
  Hab élec B0H0V
4
  Habilitation N1
  Recyclage B1, B2, BR
5
  Habilitation N2
  Recyclage B1, B2, BR
6
  Habilitation N2
7
  Habilitation N1
8
  SST MAC
11
  Habilitation N1
  Habilitation électrique Haute Tension
12
  Habilitation N2
  Hab Risque Biologique
  Hab élec B0H0V
13
  Habilitation N2
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
14
  Habilitation N1
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
15
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
18
  Habilitation N1
  Recyclage B1, B2, BR
19
  Recyclage Habilitation N2
  Recyclage B1, B2, BR
20
  Recyclage Habilitation N2
  Hab élec BS/BE/HO(V)
21
  Recyclage Habilitation N1
  Habilitation N1
  Hab élec BS/BE/HO(V)
22
25
  Habilitation N1
  R Hab élec BS/BE/HO(V)
26
  Hab Risque Biologique
  Habilitation N2
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
27
  Habilitation N2
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
28
  Habilitation N1
  Hab élec B1, B2, BR, BC, BE, H0
29
  Hab élec B0H0V
2 3 4 5 6